A Dr. Sztanek Endre Alapítvány oktatási programjai

A Dr. Sztanek Endre Alapítvány tevékenységének egyik fő és legfontosabb irányvonala az oktatás, amely az egyes életkori adottságoknak megfelelően különböző szinteken valósul meg azzal a céllal, hogy segítsük kialakítani a résztvevőkben a veszélycsökkentő tudatos magatartást, amely erősíti biztonságot.

Sajnos elmondhatjuk, a lakosság jelentős része nem rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyek segítségével egy természeti vagy ember okozta katasztrófahelyzetben embertársaiknak megfelelő segítséget tudnának nyújtani. Ezért Alapítványunk a 2012-ben újjászervezett hivatásos katasztrófavédelmi szervezettel összhangban célul tűzte ki, hogy részt vegyen a lakosság felkészítésében a különféle katasztrófahelyzetek hatásainak leküzdésére, a túlélés feltételeinek megteremtésére, biztosítására. Ezen belül is kiemelt célcsoportunk a gyermekek és fiatalkorúak köre.

 

Óvodai program

A legkisebb korosztály számára 2008-ban óvodai programot indítottunk el, amelynek célja a legkisebbekben kialakítani a biztonság érzetet, mindezt játékos módszerekkel, a katasztrófa említése nélkül. Már óvodáskortól biztosítani szeretnénk annak a magatartás- és szemléletmódnak a kialakítását, amelynek köszönhetően a későbbiekben ők maguk is tevékenyen részt vesznek az állampolgárok, így saját maguk biztonságának megteremtésében.

A foglalkozásokon a gyerekek empirikus úton tapasztalhatják meg a különböző katasztrófahelyzeteket és ismerkedhetnek meg a polgári védelem alapjaival (pl. tűz, árvíz, földrengés, hó). Az óvodáskorú gyermekek esetében kifejezett hangsúlyt helyezünk arra, hogy egy esetleges vészhelyzeti szituációban ne ijedjenek meg a segítségükre érkező szakemberektől (pl. tűzoltó légzőkészülékben), ne bújjanak el, hanem a kapott utasításokat végrehajtsák. Ezért a foglalkozások során törekszünk arra, hogy megismerkedhessenek a mentésben résztvevőkkel, így tűzoltókkal, mentősökkel, kutyás mentőkkel, ki és felpróbálhassák a felszerelésüket. A foglalkozást vezető pedagógusok törekednek arra, hogy a szülők, testvérek bevonásával fokozzák a gyermekek biztonság érzetét, de mégis önálló tapasztalatokat szerezhessenek.

Bemutató foglalkozásaink előzetes egyeztetés alapján megtekinthetőek a kőbányai Csodapók Óvodában, valamint rendszeresen tartunk Óvodás foglalkozásokat a Kőbányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon is.

 

ovodas-foglalkozas-20151114

 

Általános iskolai program

Általános iskolai programunk 2005-től működik, elsősorban Kőbányán, amelynek keretében minden évben közel 470 gyermek vesz részt a polgári védelmi képzésben. A képzés célja, hogy a programban résztvevő tanulók megismerjék az oktatás és nevelés során a körülöttük lévő veszélyforrásokat, és megtanulják, hogy mit tegyenek veszélyhelyzet esetén. A program során atanulók megismerik azokat a szabályokat, amelyeket önmaguk, és társaik érdekében be kell tartaniuk. Így a képzés során különösen nagy hangsúlyt kapnak az olyan magatartási formák kialakításai, melyek a veszélyhelyzetek megelőzését teszik lehetővé, valamint fontos szerepet kapnak a különféle pozitív beállítódások kialakításai is a személyi biztonság elérése érdekében.

A program megvalósítása során a “Biztonság Kultúra” témakör részét képező tananyagot alkalmazzuk, így az oktatható szakórák keretében, szakköri foglalkozásokon, napközis foglalkozások alkalmával is. Alapítványunk ezen oktatási anyagának óraigénye évente 16 tanóra, mely tananyagot a “Jobb Felkészülni, Mint Megijedni” c. kiadványunk tartalmazza. Oktatási segédanyagot, tanmenetet, gyakorlati feladatok gyűjteményét Alapítványunk biztosítja az oktatók részére.

A foglalkozások előzetes egyeztetést követően megtekinthetőek a kőbányai Harmat Általános Iskolában.

 

Középiskolai program, közösségi szolgálat, Ifjúsági Tagozat

Középiskolai programjaink felmenő rendszerben 2008 óta folynak. A közösségi szolgálat bevezetése óta pedig több középiskolából érkeznek hozzánk tanulók, hogy megismerkedjenek a polgári védelem alapjaival.

Alapítványunk az oktatási tevékenység során elért 14 és 18 év közötti fiataloknak lehetőséget biztosít Ifjúsági Tagozatunkhoz való csatlakozásra is. Az Ifjúsági Tagozat tagjai az Alapítvány által szervezett elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, a legjobbak pedig Polgári Védelmi versenyeken vesznek részt. A későbbiekben ha a teljesítményük megfelel az Ifjúsági Tagozatban felállított elvárásoknak, akkor a tagok felvételt nyernek a Közép-pesti Önkéntes Mentőcsoport Alapítványunk által biztosított Önkéntes Mentőcsoportjába.

Az Ifjúsági Tagozat vezetőjét az Alapítvány jelöli ki kuratóriumi döntés alapján. A vezetőhöz csoportvezetők tartoznak, akiknek a feladata az Ifjúsági Tagozat részegységeinek, járőreinek és rajainak koordinálása, összefogása. Ennek a felépítésnek és rendszernek a feladata, hogy felkészítse az ifjú önkénteseinket a Mentőcsoportba tagozódás alaki és szervezeti felépítési rendszerére.

 

Az óvodákban és az iskolásban a foglalkozást vezetőknek lehetőséget biztosítunk tapasztalatcserére, konzultációra, igény szerint közös találkozásokra, együtt gondolkodásra! 

Legfrissebb hírek
Kövessen minket itt is!
Támogatónk